Czy w szkole można korzystać z utworów bezpłatnie

 w Pytania i odpowiedzi, Strona główna

W szkole organizujemy tygodnie muzyczne, podczas których prezentujemy  wybrane utwory muzyczne, zakupione legalnie (prywatnie) na płytach. Utwory te są pokazywane poszczególnym grupom. Potem utwory te omawiamy na lekcjach. Czy takie postępowanie jest legalne? 

Takie działania mogą być prowadzone legalnie jako tzw. dozwolony użytek szkolny (edukacyjny). Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.

Wymagane jest jednak, aby korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku szkolnego służyło celom dydaktycznym związanym z programem placówki. Musi być to związane z programem nauczania konkretnego przedmiotu w szkole. Pod dozwolony użytek szkolny nie podpadają działania, które mają na celu jedynie rozwój wiedzy ogólnej uczniów.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu kluczowe będzie więc zapoznanie się z programem nauczania przedmiotu, w ramach którego omawiane są utwory. Jeżeli zawiera on punkty, w przypadku których odtwarzana muzyka może wspomagać cele dydaktyczne (ilustrować przekazywane treści), to opisane działania będą legalne

Powiązane wpisy

Napisz komentarz

Translate »