Czy w występach szkolnego zespołu można wykorzystywać muzykę bezpłatnie?

 w Pytania i odpowiedzi, Strona główna

Czy w występach szkolnego zespołu lub podczas imprez okolicznościowych (obchody świąt i  rocznic) mogę  wykorzystywać muzykę, nie płacąc jej autorom?

Zgoda autorów muzyki nie jest potrzebna jeśli wykonywanie lub odtwarzanie muzyki odbywa się w ramach imprez szkolnych. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno nieodpłatnie publicznie wykonywać lub odtwarzać przy pomocy urządzeń lub nośników znajdujących się w tym samym miejscu co publiczność rozpowszechnione utwory podczas imprez szkolnych oraz akademickich, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowej i artyści wykonawcy oraz osoby odtwarzające utwory nie otrzymują wynagrodzenia. Imprezy nie mogą więc być biletowane, a wykonawcy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną zachowane konieczne będzie uzyskanie zgody bezpośrednio od autora muzyki lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Uwzględnić trzeba ponadto zastrzeżenia co do sposobu rozumienia pojęcia „impreza szkolna” przedstawione w odpowiedzi na pytanie Kiedy trzeba mieć zgodę autorów sztuk na ich przedstawienie? Ważny jest charakter imprezy, a nie tylko fakt, że odbywa się ona na terenie szkoły.

Powiązane wpisy

Napisz komentarz

Translate »