Jakich formalności trzeba dopełnić żeby wydać książkę?

 w Pytania i odpowiedzi, Strona główna

Wspólnie z moimi znajomymi chcielibyśmy wydać książkę zawierającą wspomnienia związane z kolejnymi Finałami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakich formalności musimy dopełnić, abyśmy mogli legalnie ją opublikować?

Wydanie książki musi odbyć się na podstawie ustaleń z autorami tekstów. Używając fachowego języka – wydawca powinien zawrzeć z autorami umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy licencyjne.

Zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe lub umowy licencyjnej wyłącznej wymaga formy pisemnej. Konieczne jest więc sporządzenie tekstu i umieszczenie pod nim własnoręcznych podpisów wydawcy i autora. Umowę licencji niewyłącznej można zawrzeć w dowolnej formie (wystarczą ustalenia e-mailowe, a nawet ustne). Trzeba jednak mieć świadomość, że – jak sama nazwa wskazuje – umowa licencji niewyłącznej nie zapewnia wydawcy wyłączności na korzystanie z tekstu. Teksty mogą w takim przypadku zostać równolegle wydane także przez kogoś innego.

W przypadku przedsięwzięć wiążących się z poważniejszymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi, pożądane jest zawarcie umowy zapewniającej wydawcy wyłączność na wydanie tekstu. Prawidłowe sporządzenie takiej umowy nie jest zadaniem łatwym, ponieważ przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują szereg regulacji, które w razie niejasności czy luk w umowie działają na niekorzyść wydawcy. Zdecydowanie rekomendowane jest zwrócenie się o sporządzenie takiej umowy do prawnika specjalizującego się w prawie autorskim.

Jeżeli mamy do czynienia z przedsięwzięciem na mniejszą skalę, zapewnienie wyłączności na korzystanie z tekstów i profesjonalne przygotowanie związanych z tym umów nieraz przekracza możliwości wydawcy. W takich przypadkach pozostaje uzyskanie licencji niewyłącznej. Ustalenia, z których wynikać ma licencja niewyłączna, mogą zostać poczynione w dowolnej formie, rekomendujemy jednak wybranie takiego sposobu, który umożliwi później łatwe odtworzenie oświadczeń autora dotyczących zgody na wydanie tekstu. Dobrym rozwiązaniem jest chociażby potwierdzenie wszelkich uzgodnień przez wymianę korespondencji e-mail.

Powiązane wpisy

Napisz komentarz

Translate »