Pomoc dla artystów w 2021 roku

18 grudnia Europę obiegła informacja o przyjęciu przez Parlament Europejski projektu budżetu UE na rok 2021. Czy znajdziemy w nim dobre wiadomości dla świata muzyki? 

Co możemy na ten moment powiedzieć o budżecie unijnym? Poza liczbami niestety niewiele. Roczny budżet unijny na rok 2021 będzie pierwszym budżetem w ramach nowych Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. Oczywistym głównym celem całego planu jest naprawienie szkód wyrządzonych przez pandemię Covid-19 przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości prowadzenia unijnych polityk i programów.

Przyszłoroczny budżet wyniesie 163,4 mld euro, natomiast trwające siedem lat Wieloletnie Ramy Finansowe wraz z Nadzwyczajnym Instrumentem Odbudowy Next Generation UE, będącym specjalnym narzędziem do walki ze skutkami pandemii –  1,8 mld euro. 

Na co może liczyć branża muzyczna? Budżet UE nie przewiduje (z jednym wyjątkiem) bezpośrednich dotacji dla artystów. Ogółem mówiąc, około 750 mld euro (program Next Generation UE) ma być przekazanych na pokrycie szkód wyrządzonych przez Covid-19. 672 mld euro będą wypłacane państwom członkowskim najpewniej dopiero od 2023 roku – po przedstawieniu i zatwierdzeniu odpowiednich programów reform i inwestycji związanych z naprawą szkód wyrządzonych przez pandemię. Oznacza to, że nie UE, ale państwa członkowskie, przy pomocy unijnych pieniędzy i na podstawie sporządzonych przez siebie planów zajmą się udzielaniem pomocy finansowej potrzebującym jej branżom.

Szybszą pomocą ma być program react-UE (około 47,5 mld Euro), z którego środki mają być przydzielane w latach 2021-2022 przy udziale władz lokalnych i regionalnych. Jednak dokładny podział tych środków dopiero zostanie określony. Inwestycje mają skupiać się na sektorach najbardziej dotkniętych pandemią.

W obu tych programach finansowanie odbywa się za pośrednictwem państwa i według ułożonych przez nie planów. Dopiero bardziej szczegółowe akty powiedzą nam więcej o tym, na jaką pomoc możemy liczyć – póki co wszyscy potrzebujący są wrzuceni “do jednego worka”. Konkretne plany i zapowiedzi zapewne pojawią się wkrótce, na przełomie stycznia/lutego. Na ten moment możemy tylko trzymać rękę na pulsie i przyglądać się pracom polityków, co będziemy robić i o czym będziemy informować 🙂

Szczegółowe informacje o budżecie znajdują się na stronach: Długofalowy budżet UE na lata 2021–2027 i pakiet odbudowy – Consilium (europa.eu) , Plan odbudowy dla Europy – Consilium (europa.eu)

Wyjątkiem, o którym wspomnieliśmy na początku, jest program unijny Kreatywna Europa,  bezpośrednio związany z działalnością kulturową i kreatywną. Ma on być wsparty kwotą około 2,4 mld Euro. Program ten zajmuje się wprost dofinansowywaniem działalności kulturowej, skierowany jest jednak głównie do organizacji, a nie indywidualnych artystów. Sam program wymaga jeszcze aktualizacji względem nowego budżetu (na ten moment nie można składać żadnych wniosków).

Więcej o programie przeczytasz wprost na jego stronie: Creative Europe Desk Polska | Kreatywna Europa (kreatywna-europa.eu) Informacje o obecnych planach finansowych dla programu znajdziesz tutaj: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie programu „Kreatywna Europa” , Osiągnięto polityczne porozumienie w sprawie nowej edycji programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 | Kreatywna Europa (kreatywna-europa.eu)

 

Jerzy Lisiak

Powiązane wpisy

Napisz komentarz

Translate »