Rejestracja działalności muzycznej – jakie obowiązki?

 w Strona główna

Działalność gospodarcza może przynieść duże korzyści muzykowi lub menedżerowi muzycznemu. Wiąże się jednak także z obowiązkami, których niewykonanie może uniemożliwić osiągnięcie tych korzyści albo wręcz skutkować dodatkowymi problemami. 

Kto może założyć działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą może założyć każda pełnoletnia osoba. Formalnie jednoosobową działalność gospodarczą może prowadzić również osoba niepełnoletnia, jednakże działania tej osoby będą wymagały również działania jej przedstawiciela (np. rodzica). 

Poza obywatelami RP, działalność gospodarczą w Polsce mogą założyć również cudzoziemcy. W przypadku obywateli Unii Europejskiej rejestracja przebiega tak samo jak w przypadku obywateli polskich. Obywatele państw spoza Unii Europejskiej mogą mieć obowiązek spełnienia dodatkowych warunków i mogą podlegać pewnym ograniczeniom. 

Działalność gospodarcza zespołu muzycznego 

Czy można zarejestrować działalność gospodarczą dla więcej niż jednej osoby? 

Tak. Można tego dokonać przez założenie przez członków zespołu na przykład spółki jawnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie rozwiązanie sprawdzi się w szczególności w sytuacji, w której członkowie zespołu wnoszą określony wkład (np. instrumenty, środki finansowe na promocje, nagrania etc.). Innym rozwiązaniem jest zawarcie przez członków zespołu umowy spółki cywilnej oraz dokonanie wpisu do CEIDG (o czym w dalszej części).

Możliwości uporządkowania kwestii zespołowych jest natomiast więcej i nie zawsze wszyscy członkowie zespołu będą musieli prowadzić działalność gospodarczą. Możliwe jest na przykład założenie przez jednego z członków działalności gospodarczej dla zespołu i rozliczanie się z pozostałymi członkami na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w przypadku zespołów, w których występuje zdecydowany leader – może on wówczas realizować działania również w kwestiach formalnych i biznesowych. 

Działalność gospodarczą w formie spółki może założyć ponadto część członków zespołu, która będzie rozliczała się z pozostałymi członkami na podstawie wspomnianych wcześniej umów cywilnoprawnych. Takie rozwiązanie może być przydatne w sytuacji, w której na przykład dwoje muzyków, którzy są leaderami zespołu, zakłada spółkę i rozlicza się osobno z sekcją rytmiczną. Daje to wówczas takim leaderom swobodę w podejmowaniu decyzji o ewentualnych zmianach osobowych w zespole. Stworzone w ten sposób podstawy formalne działalności zespołu będą bardziej odporne na zmiany w składzie. 

Jak zarejestrować działalność gospodarczą? 

Sposób rejestracji działalności gospodarczej zależy od jej formy. Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna wymagają rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Rejestracja działalności gospodarczej w KRS wymaga uiszczenia opłaty za wpis w wysokości 600 zł. Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest darmowa.

Warto zaznaczyć, że aktualnie możliwe jest zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet. Pozwala na to w przypadku CEIDG portal http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ , a w przypadku KRS portal https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ . Rejestracja przez Internet działalności gospodarczej w KRS daje ponadto korzyść w postaci obniżenia opłaty za wpis. W pewnych przypadkach rejestracja spółki w KRS przez Internet będzie jednak niemożliwa. Nie pozwala ona też na skorzystanie z rozwiązań ściśle dopasowanych do sytuacji danych muzyków.

Dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem działalności 

Gdy działalność gospodarcza jest już zarejestrowana, należy pamiętać również o dodatkowych obowiązkach związanych z jej prowadzeniem. Ich nierealizowanie może powodować negatywne konsekwencje w postaci nakładania przez właściwe organy kar. Obowiązki te będą różniły się w zależności od wybranej formy działalności gospodarczej, a zalicza się do nich między innymi:

  • obowiązek prowadzenia księgowości, 
  • obowiązek rejestracji we właściwych urzędach, 
  • obowiązek dokonywania rozliczeń podatkowych, 
  • obowiązek uiszczania odpowiednich podatków.

Kody PKD – jakie wybrać? 

Założenie działalności gospodarczej wiąże się ponadto z określeniem przedmiotu działalności i wybraniem właściwego kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Kod taki określa przedmiot prowadzonej działalności i podawany jest w procesie rejestracji firmy. Bardzo ważne jest natomiast świadome i rozważne wybieranie tychże kodów! Dlaczego? 

  • po pierwsze – jeśli prowadzona faktycznie działalność nie będzie pokrywała się z tym co mówi nasze PKD – możemy narazić się na negatywne konsekwencje, w tym nałożenie grzywny. 
  • po drugie (i zdecydowanie ważniejsze – jak pokazało wiele historii podczas pandemii Covid-19) – posiadanie odpowiednich kodów PKD może warunkować otrzymanie pomocy publicznej (i w drugą stronę – pewne kody PKD mogą tę pomoc wykluczać). Przykładem takiej pomocy jest tzw. Tarcza Finansowa 2.0 (skierowana między innymi do branży rozrywkowej), czyli subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju, dla której otrzymania istotne jest posiadanie jednego z określonych kodów PKD. Natomiast posiadanie wielu różnych kodów również może być szkodliwe. Przekonali się o tym przedsiębiorcy, którzy choć faktycznie wykonywali objętą pomocą działalność, pomocy tej nie otrzymali ze względu na posiadanie wyłączającego ją kodu PKD. Należy zatem unikać wpisywania kodów PKD „na zapas”, ponieważ może to przysporzyć kłopotów. Kody te zawsze można zmieniać, dopisywać i wykreślać. 

Kody PKD można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd . 

 

Bartłomiej Skrzypiński 

 

Recommended Posts

Napisz komentarz

Translate »