Jak zastrzec nazwę zespołu muzycznego?

 w Strona główna

Nazwa zespołu muzycznego może zostać zastrzeżona jako znak towarowy. Rejestracja nazwy daje lepszą ochronę nazwy zespołu. Jak zastrzec nazwę zespołu muzycznego?

Nazwa zespołu muzycznego może zostać zastrzeżona jako znak towarowy. Ważne jest jednak nie tylko samo złożenie wniosku, ale jego staranne przygotowanie. Przed rejestracją trzeba podjąć szereg decyzji, które będą mieć wpływ na szanse powodzenia wniosku oraz na to, czy uzyskanie prawa zapewni nam oczekiwaną ochronę. Złe przygotowanie wniosku może doprowadzić do odmowy udzielenia prawa, co wiąże się między innymi z utratą przeznaczonych na ten cel funduszów. Może też się okazać, że uzyskane prawo nie chroni przed najpoważniejszymi zagrożeniami.

Po pierwsze – należy zdecydować, kto wystąpi o rejestrację nazwy zespołu. W przypadku zespołów muzycznych możliwe jest złożenie wniosku przez wszystkich jego członków (tak jest chociażby w przypadku nazwy „Coldplay”), ale niewykluczone jest uzyskanie prawa do nazwy wyłącznie przez lidera zespołu (np. nazwę „Muse” zastrzegł Matthew Bellamy). Może być i tak, że prawo uzyskuje na swoją rzecz osoba spoza zespołu – na przykład jego menedżer. Decyzja w tym zakresie nie powinna być dowolna. Trzeba uwzględnić charakter zespołu, sposób jego powstania oraz inne okoliczności, które pomogą ustalić, komu w danym przypadku przysługiwać powinno prawo do nazwy. Najlepiej, gdy zostanie to wyjaśnione w umowie między członkami zespołu lub umowie z menedżerem. Brak wyraźnych ustaleń może doprowadzić do sporu wewnętrznego lub sporu na tle rejestracji nazwy zespołu muzycznego.

Bardzo ważne jest ustalenie, czy wybrana nazwa będzie mogła zostać zarejestrowana. Niektóre nazwy mogą w ogóle nie nadawać się do rejestracji. Przykładowo: „zespół gitarowy” czy „kapela weselna” to nazwy, która określają charakter zespołu, ale nie wyróżniałyby go raczej spośród innych podobnych zespołów. Należy tez uważać na potencjalne kolizje z nazwami innych zespołów, zwłaszcza jeśli zostały one już wcześniej zarejestrowane jako znaki towarowe. Brak odpowiedniej analizy na tym etapie może doprowadzić do sporu między konkurującymi zespołami. Co istotne – kolizja może powstać nie tylko w razie wyboru nazwy identycznej do wcześniejszej, ale także w razie wyboru nazwy podobnej.  Przykładowo – nazwa „Metalic” byłaby zbyt podobna do nazwy „Metallica”. Podobnie problematyczna mogłaby być próba rejestracji nazwy, która mimo innego zapisu jest bardzo podobna w wymowie (np. „Koldplej”).

Podjąć należy także decyzję o terytorialnym zakresie ochrony. Rejestracja nazwy zespołu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej da ochronę na terytorium Polski. Uzyskane w ten sposób prawo nie będzie mogło zostać wykorzystane przeciwko zespołowi koncertującemu i wydającemu płyty np. w Niemczech. Jedną z opcji pozwalających na uzyskanie szerszej ochrony jest zgłoszenie znaku w EUIPO. Koszt rejestracji jest wyższy, ale uzyskane prawo daje ochronę na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Obowiązkowym elementem wniosku o rejestrację nazwy jest wykaz towarów i usług, które mają być oznaczane tą nazwą. Pamiętać trzeba, że do rejestracji wykorzystywany jest system ochrony znaków towarowych, który nie został stworzony specjalnie z myślą o rejestracji nazw zespołów muzycznych. Przeznaczenie znaku określamy właśnie za pomocą listy towarów i usług. Od jej obszerności zależeć będą koszty rejestracji, będzie też ona wyznaczać zakres naszego prawa. W przypadku zespołów muzycznych ważne jest, aby nie zapominać o mniej oczywistych towarów i usługach, np. o koszulkach i kubkach, które będą bardzo istotne w kontekście merchandisingu.

Na podobnych zasadach co nazwa zespołu zarejestrowane może zostać także logo.

Powiązane wpisy
Comments
pingbacks / trackbacks

Napisz komentarz

Translate »