Ochrona muzyka lub zespołu – organizacja działalności zespołu

(w przypadku zespołów o charakterze transgranicznym wskazana stawka zostanie powiększona w zależności od indywidualnych ustaleń)

W pakiecie: rejestracja działalności + uregulowanie sytuacji wewnątrz zespołu + uregulowanie kwestii rozliczeń.

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

  1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
  2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
  3. Przygotowania wszelkiej dokumentacji oraz wypełnienia formalności.
  4. Pomyślnego zakończenia rejestracji działalności.
Kategoria:

Opis

Jak najlepiej rozwiązać prowadzenie działalności muzycznej od strony prawnej? Założyć działalność gospodarczą? A może zrobić z tego fundację, stowarzyszenie, spółkę?

Możliwe jest prowadzenie działalności muzycznej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki. Zdecydowanie odradzamy prowadzenie działalności muzycznej w formie fundacji czy stowarzyszenia. Nie są to właściwe formy prawne dla przedsięwzięć muzycznych.

Czy w przypadku założenia działalności gospodarczej będzie trzeba podpisywać za każdym razem umowy o dzieło z pozostałymi członkami zespołu?

Nie. Przede wszystkim warto wiedzieć, że zawieranie umów o dzieło z pozostałymi członkami zespołu nie jest wystarczające. Wzory umów, które krążą po sieci nie są dostosowane do prowadzenia działalności muzycznej. Stosowanie ich w ramach zespołu przyniesie więcej szkód niż korzyści. Umowy te nie zawierają bowiem istotnych postanowień, wymaganych dla prowadzenia działalności muzycznej.

Czy stosowanie umowy o dzieło zaczerpniętej z wzorów umów z Internetu lub innych źródeł może powodować odpowiedzialność członków zespołu?

Niestety tak. Członkowie zespołu mogą ponieść odpowiedzialność karno-skarbową w związku z rozliczaniem tych umów, które przecież nie są dostosowane do rzeczywistej sytuacji panującej w ramach zespołu. Ponadto stosowanie takich umów może prowadzić do sporów wewnętrznych po wypracowaniu przez zespół określonej pozycji. Przykłady z życia pokazują, że konflikty w ramach zespołu pojawiają się często i nie dotyczy to wyłącznie bardzo znanych zespołów, których spory relacjonowane są przez media.

Jak zatem powinno to zostać zorganizowane?

Oprócz dopełnienia wszystkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej powinno się zadbać o pisemne uregulowanie relacji wewnątrz zespołu. Chodzi m.in. o wybranie lidera zespołu, który będzie reprezentował zespół we wszystkich zawieranych umowach czy określenie osób, którym będzie przysługiwało prawo do zastrzeżenia nazwy zespołu. Bardzo często zdarza się, że brak uregulowania tych kwestii powoduje duże problemy po wypracowaniu przez zespół określonej pozycji.

Czy w ramach założonej działalności gospodarczej będzie można rozliczać inne dochody oprócz tych powstałych z działalności muzycznej?

Tak. Jest to duża korzyść, która będzie szczególnie odczuwalna dla zespołów rozwijających swoją działalność.

Czy nazwa firmy jednoosobowej działalności gospodarczej musi być taka sama jak nazwa zespołu?

Oczywiście nie. Działalność gospodarczą można prowadzić pod inną nazwą niż nazwa zespołu.

Komu będzie przysługiwało prawo do nazwy zespołu?

Wszystko zależeć będzie od przygotowanej umowy regulującej stosunki pomiędzy członkami zespołu.

Jestem zatrudniony – czy to uniemożliwi mi prowadzenie działalności?

Nie, wręcz przeciwnie. W takim przypadku realne koszty związane z organizacją działalności gospodarczej będą mniejsze.

Czy założenie działalności przez jedną osobę i rozliczenie pozostałych osób w oparciu o umowę o dzieło będzie powodować problemy podatkowe? Czy będzie stanowić problem, jeśli inni członkowie zespołu będą zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie lub będą prowadzić działalność gospodarczą?

Oczywiście nie. Wszystkie te kwestie można właściwie uregulować, tak aby nie powodowały nadmiernych ryzyk oraz obciążeń.

Translate »