Umowa z producentem muzycznym

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić wytwórnię? Komponujesz swoje utwory? Być może przewidujesz współpracę z producentem muzycznym pracującym w studio. Warto w takim przypadku sporządzić odpowiedni dokument. Przygotowana przez profesjonalistę umowa może być gwarancją, że proces nagrywania materiału przebiegać będzie w niezakłócony sposób, a twoje interesy pozostaną w pełni zabezpieczone.

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

  1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
  2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
  3. Pomyślnego wykonania wybranego zlecenia.

Opis

JAK NAJLEPIEJ ROZWIĄZAĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUCENTA OD STRONY PRAWNEJ?

Zajmowanie się prawnymi aspektami działalności artystycznej najlepiej jest oddać w ręce profesjonalistów, takich jak my. Nie dość, że zaoszczędzisz sporo cennego czasu, ale też będziesz miał pewność, że twoje interesy będą chronione w odpowiedni sposób.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie prawa muzyki i na pewno kompleksowo zajmiemy się twoimi sprawami.

JAKI JEST CEL PODPISYWANIA UMOMÓW Z PRODUCENTEM?

Zawarcie pisemnej umowy z producentem muzycznym uporządkowuje współpracę przez jasne określenie ról przypadających jej stronom. Zawarcie klauzul określających przysługujące stronom prawa może pozwolić na uniknięcie przyszłych konfliktów, a nawet jeśli takowe powstaną, dobrze sporządzona umowa w formie pisemnej daje możliwość powołania się na ustalone wcześniej zapisy, ułatwiając dowodzenie swoich racji.

Warto pamiętać, że na prawa do nagrania muzycznego składają się 3 warstwy:

  • autorska – związana z osobami, które stworzyły muzykę i tekst,
  • wykonawcza – związana z poszczególnymi wykonawcami – wokalistą, gitarzystami, basistą, perkusistą itd.,
  • producencka – związana z producentami fonogramu.

Nagranie jest chronione równolegle prawami autorskimi, prawami do artystycznych wykonań (prawami wykonawczymi) i prawami do fonogramu (prawami producenckimi). Posiadanie pełnych praw do materiału jest warunkiem między innymi zawarcia umowy dystrybucyjnej, wykorzystania utworu w reklamie, itp.

Celem zawierania umów z osobami biorącymi udział w nagraniach jest zatem tzw. „wyczyszczenie prawa do materiału”. Pojęcie to oznacza uzyskanie pełnej swobody w rozporządzaniu materiałem. Brak umów może znacząco opóźnić rozpoczęcie współpracy z kontrahentami, dlatego warto zadbać o nie od samego początku. Podejmowanie współpracy z wydawcami, dystrybutorami, itd. bez stosownych umów może natomiast rodzić bardzo duże kary finansowe i straty.

Posiadanie praw do nagrań pozwoli ci pobierać wynagrodzenia za opracowania utworu oraz będzie przydatne, gdy będziesz zlecać wykonanie teledysków, ponieważ autor teledysku będzie zapewne będzie wymagał żebyś oświadczył, że posiadasz odpowiednie prawa potrzebne do jego stworzenia. Autor teledysku musi uzyskać zgodę wszystkich podmiotów posiadających prawa do nagrań, by móc zgrać muzykę z teledyskiem – „prawo do synchronizacji”.

Przeczytaj więcej w artykułach: Opracowanie utworu muzycznego (musicodex.pl) i Jak wyczyścić prawa do materiału

CZY PRODUCENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ PRAWA AUTORSKIE?

W związku z rozwojem techniki produkcji muzycznej i ze zmianami w trendach, często zdarza się tak, że producent muzyczny staje się także autorem lub współautorem dzieła. W takim przypadku, konieczne będzie również zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich lub uzyskanie licencji na wykorzystanie utworów producenta.

W przypadku przenoszenia praw autorskich bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. Zawarcie jej w innej formie będzie prowadziło do nieważności takiej umowy. W przypadku zawarcia takiej umowy, prawa autorskie będą przysługiwały ci bezterminowo.

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu na okres pięciu lat, chyba że strony postanowią inaczej w samej umowie (oznacza to, że umowa licencyjna może trwać zarówno krócej, jak i dłużej niż ustawowy pięcioletni termin). Po upływie terminu, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. Umowa licencyjna może przybierać dwie postacie: umowy licencyjnej niewyłącznej oraz umowy licencyjnej wyłącznej.

Umowa licencyjna niewyłączna polega na tym, że autor, który udziela ci zgody na korzystanie z jego utworów, może udzielać tego typu zgody także innym osobom, doprowadzając do sytuacji, w której wiele podmiotów będzie miało możliwość korzystania z tych samych utworów, czerpiąc z nich zyski. Licencyjną niewyłączną możesz zawrzeć w formie pisemnej, ustnej, mailowej lub w sposób dorozumiany, jednak jeśli chcesz zapewnić sobie pełną swobodę w korzystaniu z utworów, bardziej bezpieczną opcją będzie zawarcie umowy licencji wyłącznej, do której wymagana jest forma pisemna. W takim przypadku będziesz miał pewność, że jesteś jedynym podmiotem, który może korzystać z praw do utworów.

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG PRAWNIKA PRZY SPORZĄDZANIU UMOWY Z PRODUCENTE MUZYCZNYM?

W umowach przenoszących prawa autorskie oraz w umowach licencyjnych konieczne jest wyraźne wskazanie pól eksploatacji, do których się odnoszą. Pola eksploatacji oznaczają sposoby korzystania z utworu – a ich zbyt ogólne lub nieprecyzyjne określenie nie będzie skutkowało przeniesieniem praw lub udzieleniem zgody. Pomoc prawnika z pewnością pozwoli poprawnie sformułować takie zapisy i zagwarantuje ważność poszczególnych zapisów umowy.

Translate »