Zastrzeżenie nazwy zespołu lub pseudonimu artystycznego

(do kwoty należy doliczyć także opłaty urzędowe za rejestrację znaku -informacja w opisie)

W pakiecie: rejestracja znaku towarowego + konsultacja kwestii rozliczeń z tytułu merchandisingu.

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

  1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
  2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
  3. Pomyślnego wykonania wybranego zlecenia.
Kategoria:

Opis

Jaki jest najlepszy sposób ochrony prawa do nazwy zespołu?

Zdecydowanie najlepszą metodą ochrony prawa do nazwy zespołu jest rejestracja nazwy jako znaku towarowego.

Jeżeli nazwa zespołu muzycznego została zarejestrowana jako znak towarowy to osoba na rzecz której dokonano rejestracji jest na wygranej pozycji. W takim przypadku uzyskuje ona monopol na korzystanie z nazwy zespołu muzycznego.

Co może zostać zarejestrowane jako znak towarowy – czy będzie to nazwa zespołu czy też jego logo?

Przedmiotem znaku towarowego mogą być zarówno słowa (nazwy, wyrażenia), jak również znaki graficzne (np. logo czy inne grafiki stosowane przez zespół).

Czy każda nazwa zespołu może zostać zarejestrowana w ramach znaku towarowego?

Nie, przed wszczęciem procedury rejestracyjnej należy upewnić się czy wybrana nazwa zespołu będzie kwalifikowała się do rejestracji.

Czy bez rejestracji nazwy zespołu jako znaku towarowego zespół nie jest chroniony?

Podstawowa ochrona nazwy zespołu muzycznego przysługuje bez konieczności rejestracji. Prawo do nazwy zespołu powstaje już z momentem rozpoczęcia działalności zespołu muzycznego.

Przepisy prawa dają w ograniczonym zakresie ochronę nazwy zespołu bez rejestracji. Przykładowo – w przypadku konfliktów między członkami zespołu strony powołują się często na przepisy o ochronie dóbr osobistych. Ochrona nazwy bez rejestracji jako znaku towarowego jest jednak bardzo słaba i nie daje gwarancji wygrania sporu. Jeżeli nazwa zespołu muzycznego nie została zarejestrowana a dojdzie do sporu o nazwę zespołu muzycznego w procesie sądowym, który często bywa długotrwały konieczne będzie udowodnienie w szczególności następujących okoliczności:

Kto posługiwał się nazwą zespołu jako pierwszy?

Czy nazwa zespołu służyła jako oznaczenie muzyki zespołu muzycznego?

Czy posługiwanie się nazwą zespołu miało charakter rzeczywisty?

Na jakim terytorium była używana nazwa zespołu?

O wiele silniejszą ochronę daje rejestracja nazwy zespołu muzycznego jako znak towarowy. Prawo do znaku jest potwierdzane dokumentem urzędowym.

W takim przypadku możemy skutecznie przeciwdziałać sporom wewnętrznym (z managerem z innymi członkami zespołu), a także sporom zewnętrznym, w szczególności używaniu nazwy przez inne osoby czy próbie rejestracji znaku przez inny podmiot. W praktyce takie sytuację zdarzają się często.

Do kogo będzie należeć prawo do nazwy zespołu w przypadku rejestracji?

Prawo do nazwy zespołu może przysługiwać zarówno jednej osobie z zespołu jak również kilku osobom (w takim przypadku kilku osobom prawo do nazwy zespołu będzie przysługiwać wspólnie).

Czy pełnomocnik zespołu będzie w stanie przeprowadzić pełny proces rejestracji?

Tak. Po udzieleniu pełnomocnictw specjalista będzie mógł przeprowadzić proces bez konieczności odrębnych działań ze strony zespołu. W swojej działalności wykonujemy wszystkie potrzebne czynności na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i bez konieczności dodatkowego zaangażowania członków zespołu.

Ile wynoszą opłaty z tytułu rejestracji nazwy zespołu jako znaku towarowego?

Opłaty urzędowe zależą od sytuacji zespołu oraz rozmiarów jego działalności. Za rejestrację znaku w rekomendowanej przez nas i optymalnej dla zespołu konfiguracji najczęściej nie przekraczają 1600 złotych w przypadku rejestracji na terytorium Polski i 1050 euro w przy rejestracji na terytorium całej Unii Europejskiej.

Czy zespół może samodzielnie zarejestrować nazwę zespołu jako znak towarowy?

Może. Jednakże zdecydowanie nie rekomendujemy tego rozwiązania. Prawidłowe zastrzeżenie nazwy zespołu jako znaku towarowego wymaga specjalistycznej wiedzy. W swojej praktyce spotkaliśmy się z przypadkami samodzielnej rejestracji nazwy przez członków zespołu, które okazywały się błędne i nieskuteczne. W takim przypadku okazywało się, że zespół poniósł opłaty związane z rejestracją a nie otrzymał oczekiwanej ochrony. Wadliwość zgłoszenia ujawnia się w takich sytuacjach dopiero, gdy dojdzie do sporu, a zatem gdy jest już za późno na podjęcie działań ochronnych.

Translate »