Umowa studio muzyczne

Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą miksu lub masteringu uporządkowuje współpracę przez jasne określenie ról przypadających jej stronom. Zawarcie klauzul określających przysługujące stronom prawa może pozwolić na uniknięcie przyszłych konfliktów, a nawet jeśli takowe powstaną, dobrze sporządzona umowa w formie pisemnej daje możliwość powołania się na ustalone wcześniej zapisy, ułatwiając dowodzenie swoich racji.

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

  1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
  2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
  3. Pomyślnego wykonania wybranego zlecenia.

Opis

Z KIM POWINIENEM PODPISYWAĆ UMOWY W RAMACH MOJEJ DZIAŁALNOŚCI?

Odpowiedź na to pytanie będzie zawsze zależała od tego z jakimi materiałami mamy do czynienia. Ze względu na postęp techniki i coraz to nowe pomysły artystów, nie sposób wymienić wszystkie osoby, które mogą mieć wkład w materiał. Przede wszystkim należy jednak pamiętać o:

  • muzykach sesyjnych – instrumentalistach, wokalistach i wszystkich innych osobach wykonujących partie muzyczne,
  • producencie muzycznym – jeśli takiego zatrudniliśmy,
  • autorach wykorzystanych fragmentów innych utworów – jeśli wykorzystaliśmy na przykład sample,
  • współautorach – czyli osobach, które wniosły wkład kompozytorski,
  • wykonawcach miksu i masteringu,
  • autorach okładki,
  • wszystkich, którzy mieli wkład w teledysk (aktorach, scenarzystach, reżyserach).

DLACZEGO WARTO PODPISYWAĆ UMOWY Z WYKONAWCAMI MIKSU I MASTERINGU?

Umowa na miks i mastering jest w gruncie rzeczy umową o dzieło, regulowaną w przepisach kodeksu cywilnego. Przedmiotem tej umowy jest wykonanie dzieła, czyli w tym przypadku obróbki utworu. Warto jednak pamiętać, że w przypadku miksu, często zdarza się, że wkład jego wykonawcy cechuje się artyzmem, tym samym może zaistnieć sytuacja, w której przysługiwać mu będą prawa wykonawcze lub nawet udział w prawach autorskich. Dobrze jest zatem zamieścić w umowie z wykonawcą miksu postanowienie o przeniesieniu praw przysługujących wykonawcy miksu w związku z jego wkładem w powstanie nagrania. Tym samym w tym wypadku bezwzględnie wymagana będzie forma pisemna. Prawidłowo sporządzone umowy nie pozostawiają wątpliwości, komu ostatecznie przysługują prawa do nagrania, a jakie są prawa wykonawcy miksu i masteringu. Przeciwdziała to sytuacjom, w których producent atakowany jest roszczeniami zagrażającymi dystrybucji nagrania.

Więcej przeczytasz w artykule: Umowa z wykonawcą miksu i masteringu

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG PRAWNIKA PRZY SPORZĄDZANIU UMOWY Z WYKONAWCAMI MIKSU I MASTERINGU?

Pomoc prawnika z pewnością pozwoli poprawnie sformułować zapisy umowne i zagwarantuje, że umowa przyniesie pożądany przez ciebie efekt.

Ekspertyza w danej dziedzinie zawsze daje większą gwarancję odpowiedniego zajęcia się sprawą. Prawo autorskie, a w tym prawo muzyki są bardzo konkretnymi dziedzinami prawa, więc posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wykonanie usług na najwyższym poziomie. Znamy realia świata muzycznego, sporządziliśmy niejedną umowę i możemy pochwalić się ogromną wiedzą. W swojej praktyce spotkaliśmy się z sytuacjami, w których staraliśmy się „ratować” naszych klientów z sytuacji spowodowanych nieumiejętnie sporządzanymi umowami, jednak jak zawsze – lepiej jest zapobiegać, niż naprawiać.

Translate »