Umowa koncertowa zawierana w ramach działalności gospodarczej albo umowa o dzieło

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

  1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
  2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
  3. Pomyślnego wykonania wybranego zlecenia.
Kategoria:

Opis

Po co tworzyć umowę koncertową? Czy nie wystarczy mailowe potwierdzenie stawki za występ?

Ograniczenie się do najprostszych ustaleń nie daje artystom bezpieczeństwa. Po pierwsze – w umowie koncertowej chodzi nie tylko o to, żeby zapewnić otrzymanie określonego wynagrodzenia. Dobrze skonstruowana umowa koncertowa ma także zapewniać zespołowi właściwe warunki występu. Po drugie – ograniczenie się do absolutnie podstawowych ustaleń może utrudniać wyegzekwowanie wynagrodzenia. Z maila z reguły nie wynika wprost, czy jego nadawca działa w imieniu własnym czy w imieniu jakiejś spółki czy instytucji. W razie problemów z płatnością nie będzie więc pewne, do kogo należy kierować wezwanie do zapłaty czy przeciwko komu występować do sądu. Profesjonalna umowa koncertowa umożliwia także stosowanie środków zabezpieczających płatność.

Czy można skutecznie zabezpieczyć płatność wynagrodzenia koncertowego?

W profesjonalnych umowach koncertowych stosowane są na przykład takie instrumenty jak zadatek. Można też uzależnić występ od otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia. Prawo daje różne możliwości zabezpieczenia płatności. Przy pomocy prawnika można dobrać środki najlepiej dostosowane do sytuacji danego zespołu. Warto dodać, że prawidłowo przygotowana umowa koncertowa niejako wymusza uzyskanie pełnych danych organizatora koncertu, co umożliwia weryfikację jego wiarygodności.

Czy do zapewnienia właściwych warunków występu nie wystarczy przesłanie organizatorowi koncertu ridera?

Niekoniecznie. Po pierwsze – ridery nie zawsze są skonstruowane w taki sposób, by ich treść przekładała się na obowiązki nadające się do wyegzekwowania przed sądem. Po drugie – rider powinien zostać odpowiednio sprzężony z umową. W praktyce częstym problemem jest to, że rider dostarczany jest za późno i nie jest traktowany jako integralna część umowy. Jeżeli nie zostanie on odpowiednio połączony z umową, to organizator może odmówić spełnienia zawartych w nim wymogów, zwłaszcza jeśli są one niestandardowe.

Ochrona wizerunku artysty/zespołu

Profesjonalna umowa koncertowa powinna regulować promocję koncertu przez organizatora. Artyści często zastrzegają prawo akceptacji wszelkich materiałów promocyjnych. Pozwala to na unikanie przekazu niezgodnego z wizerunkiem zespołu czy też wykorzystywania przez organizatorów przypadkowych materiałów znalezionych w internecie.

Nieraz artystom zależy także na zapewnieniu prywatności w garderobie i na backstage’u. Umowa może wprowadzać np. zakaz fotografowania i filmowania w określonych strefach. Korzystne dla artystów jest także zastrzeżenie, że wszelkie fotografie i filmy wykonane przez organizatora nie mogą zostać upublicznione bez ich akceptacji przez artystów.

Informacje dodatkowe

Pakiet

Pakiet A, Pakiet B, Pakiet C

Translate »