Założenie wytwórni muzycznej

Jeśli prowadzisz lub planujesz prowadzić działalność wydawniczą, z pewnością miałeś lub będziesz miał do czynienia z umową wydawniczą. Umowa wydawnicza jest właściwie trzonem działalności wytwórni, jako że reguluje jego stosunki z artystami pozostającymi pod jego pieczą.

Umowy wydawnicze często związują wytwórnię i artystę na długie lata i w przypadku nieodpowiedniego sporządzenia takiej umowy, mogą doprowadzić do strat finansowych, wizerunkowych lub po prostu nie spełniać oczekiwań jednej lub obu stron.

Przygotowanie umowy dla wytwórni muzycznej wymaga dużej precyzji i staranności, tak by jej postanowienia były zgodne z obowiązującym prawem, a zarazem by odpowiadały twoim potrzebom. Najlepszym zatem pomysłem oszczędzającym twój czas i nerwy, będzie skorzystanie z usług profesjonalisty, który zapewni ochronę twoich interesów, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

 1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
 2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
 3. Pomyślnego wykonania wybranego zlecenia.

Opis

O CZYM POWINIENEM POMYŚLEĆ ZANIM ZŁOŻĘ ZAMÓWIENIE?

Do wszystkich ustaleń dojdziemy wspólnie, jednak dobrym pomysłem jest zastanowienie się, jaki model współpracy z artystami będzie cię interesował?

Umowy wydawnicze można podzielić na wpisujące się w 3 modele:

 1. Model dystrybucyjny.
 2. Model wydawniczy.
 3. Model 360o.

Każdy z powyższych modeli będzie charakteryzował się innym zakresem współpracy, a zatem innymi obowiązkami i uprawnieniami obu stron.

Każdy z modeli omawiamy szerzej w artykule: Współpraca z wydawcą – co musisz wiedzieć?

JAKIE POSTANOWIENIA ZAWIERA UMOWA WYDAWNICZA?

Umowy wydawnicze są zwykle bardzo długie, bo mają za zadanie regulować wiele istotnych kwestii, takich jak:

 • Wynagrodzenie artysty,
 • Czas trwania współpracy,
 • Ilość wydanego przez wytwórnię materiału,
 • Przeniesienie praw majątkowych do utworów,
 • Prawa do teledysków,
 • Prawa do otrzymywania tantiem,
 • Wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych,
 • Możliwość przedłużenia umowy,
 • Kreowanie wizerunku artysty.

CZY ARTYSTA ZGODZI SIĘ NA MOJE WARUNKI?

Wydawca ma zwykle silniejszą pozycję w konsultacjach z artystą. Wszystko zależy jednak od popularności artysty i od pozycji wydawcy na rynku. Jeśli dopiero zaczynasz działalność producencką i/lub posiadasz mniejszy kapitał i/lub mniejsze kontakty w środowisku muzycznym, zapewne będziesz musiał iść na większe ustępstwa niż wtedy, gdy twoja pozycja na rynku będzie już w pełni ugruntowana.

Do postanowień umownych, które podlegają negocjacjom należą najczęściej: czas trwania umowy, obowiązki wydawcy i artysty oraz wynagrodzenie artysty.

Umowy wydawnicze najczęściej zawierają postanowienia o przeniesieniu praw autorskich artysty oraz praw do jego artystycznych wykonań na nagranym wspólnie materiale. Artyści zgadzają się na przeniesienie swoich praw na wydawcę w zamian za zapewnienie przez wytwórnię odpowiednich środków finansowych i technicznych na wydanie albumu oraz na jego promocję.

W obrocie zdarzają się także umowy licencyjne, przenoszące na wytwórnię prawa artysty na konkretny okres, jednak dla wydawcy bardziej korzystne będzie bezterminowe nabycie praw. Dzięki temu będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że twoja inwestycja finansowa w karierę artysty się zwróci.

CO POWINIENEM OFEROWAĆ JAKO WYDAWCA?

Pomoc oferowana przez wydawcę może polegać w szczególności na:

 • wsparciu produkcji nagrań,
 • zapewnieniu fizycznej i cyfrowej dystrybucji nagrań,
 • organizowaniu i finansowaniu promocji,
 • finansowaniu nagrań teledysków,
 • zarządzaniu prawami (np. w zakresie wykorzystywania nagrań jako ścieżki dźwiękowej w filmach).

Wszystko zależeć jednak będzie od twojej wizji na planowaną działalność.

A MOŻE JEDNAK SAM SPORZĄDZĘ UMOWĘ WYDAWNICZĄ?

W umowach przenoszących prawa autorskie oraz w umowach licencyjnych konieczne jest wyraźne wskazanie pól eksploatacji, do których się odnoszą. Pola eksploatacji oznaczają sposoby korzystania z utworu – ich zbyt ogólne lub nieprecyzyjne określenie nie będzie skutkowało przeniesieniem praw lub udzieleniem zgody. Pomoc prawnika z pewnością pozwoli poprawnie sformułować takie zapisy i zagwarantuje ważność poszczególnych zapisów umowy.

Jako wydawca, będziesz musiał dopilnować, żeby dysponować wszystkimi niezbędnymi prawami do materiałów, które zamierzasz wydawać. Planując zawieranie umowy wydawniczej pamiętaj o tzw. „czyszczeniu praw do materiałów” – bardzo istotnej kwestii, o której przeczytasz w artykule: Jak wyczyścić prawa do materiału?

Posiadanie pełni praw do nagrań pozwoli ci pobierać wynagrodzenia za opracowania utworu oraz będzie przydatne, gdy będziesz zlecać wykonanie teledysków, ponieważ autor teledysku będzie zapewne będzie wymagał żebyś oświadczył, że posiadasz odpowiednie prawa potrzebne do stworzenia teledysku. Autor teledysku musi uzyskać zgodę wszystkich podmiotów posiadających prawa do nagrań, by móc zgrać muzykę z teledyskiem – „prawo do synchronizacji”.

CZY WAŻNE JEST BY PRAWNIK, DO KTÓREGO SIĘ ZWRÓCĘ, BYŁ EKSPERTEM OD PRAWA AUTORSKIEGO?

Ekspertyza w danej dziedzinie zawsze daje większą gwarancję odpowiedniego zajęcia się sprawą. Prawo autorskie, a w tym prawo muzyki są bardzo konkretnymi dziedzinami prawa, więc posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wykonanie usług na najwyższym poziomie. Znamy realia świata muzycznego, sporządziliśmy niejedną umowę i możemy pochwalić się ogromną wiedzą. W swojej praktyce spotkaliśmy się z sytuacjami, w których staraliśmy się „ratować” naszych klientów z sytuacji spowodowanych nieumiejętnie sporządzanymi umowami, jednak jak zawsze – lepiej jest zapobiegać, niż naprawiać.

Translate »