Z kim podpisać umowę o koncert?

 w Strona główna

Prawidłowo sporządzona umowa koncertowa chroni organizatora koncertu przede wszystkim na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak nieprzybycie artysty na koncert. Aby umowa dawała organizatorowi rzeczywistą ochronę, należy zadbać nawet o najbardziej podstawowe kwestie, takie jak to, czyje podpisy powinny znaleźć się pod umową. 

Wydawać by się mogło, że odpowiedź na pytanie, z kim powinien podpisać umowę organizator koncertu, jest oczywista. W praktyce jednak już na tym etapie są popełniane błędy. Dla uporządkowania warto wyróżnić sytuacje, w których umowa zawierana jest bezpośrednio z artystami oraz sytuacje, w których w zawarcie umowy zaangażowani są pośrednicy.

Zawieranie umowy koncertowej z artystą

Zawieranie umowy bezpośrednio z artystami powinno być sytuacją najprostszą, jednak należy w tym przypadku mieć na uwadze, czy chodzi nam o występ pojedynczej osoby czy zespołu artystycznego. Jeśli interesuje nas występ zespołu, to zawarcie umowy bezpośrednio z artystami powinno oznaczać zawarcie jej z wszystkimi członkami zespołu. Jeżeli pod umową koncertową ma podpisać się wyłącznie lider zespołu, to tak naprawdę mamy tu do czynienia z sytuacją, w której działa on zarówno w imieniu własnym, jak i jako pośrednik – w odniesieniu do pozostałych członków zespołu.

Zawieranie umowy koncertowej z managerem

Jeżeli w zawarcie umowy zaangażowany jest pośrednik (np. menedżer zespołu), to podstawą jest ustalenie, czy stroną umowy ma być pośrednik czy artyści. Dopuszczalne są oba rozwiązania, gdyż prawo przewiduje możliwość zobowiązania się przez określoną osobę, że inna osoba wykona jakieś zobowiązanie. Menedżer muzyczny może więc zobowiązać się wobec organizatora koncertu do zapewnienia, że artysta X wystąpi na koncercie. Trzeba mieć przy tym świadomość, że skoro stroną umowy jest w takim przypadku menedżer, a nie artysta, to za wszelkie naruszenia umowy odpowiedzialność ponosić będzie właśnie menedżer, a nie sam artysta.

Zawieranie umowy koncertowej z pośrednikiem

Pośrednik może także działać w charakterze pełnomocnika. Oznacza to, że choć pod umową znajdzie się podpis pośrednika, to dochodzi do zawarcia umowy między artystą a organizatorem koncertu. Za naruszenia umowy odpowiadać będzie w takim przypadku sam artysta. Ważne jest jednak upewnienie się, że dana osoba ma prawo do występowania w charakterze pełnomocnika artysty. Warto w szczególności zadbać o to, aby do umowy koncertowej została załączona kopia pełnomocnictwa, na podstawie którego działa pośrednik.

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks

Napisz komentarz

Translate »