Zapadł wyrok w sprawie De Mono – komu przysługuje nazwa zespołu?

 w Aktualnie w mediach, Bez kategorii, Strona główna

Wieloletni konflikt byłych członków zespołu De Mono właśnie dobiegł końca. Sąd Najwyższy nie przyjął skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocnika Marka Kościkiewicza, zatem zgodnie z wyrokiem z 2020 r. nazwa De Mono przysługuje jedynie składowi Andrzeja Krzywego i Piotra Kubiaczyka.

Spór między Andrzejem Krzywym a założycielem zespołu, Markiem Kościkiewiczem trwał od 2008 r., kiedy to, siedem lat po opuszczeniu grupy, Kościkiewicz zaczął występować z nowym składem, decydując się na używanie nazwy De Mono. Od tego momentu na scenie funkcjonowały dwie formacje o tej samej nazwie.

Nazwa zespołu jako dobro osobiste wszystkich członków

Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów, standardowo nazwa zespołu przysługuje wszystkim jego członkom, bowiem każdy z nich ma wkład w budowanie wizerunku grupy.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których prawo do nazwy przysługiwać będzie tylko jednej lub kilku osobom związanym z grupą:

  1. Jeśli nazwa zespołu wiąże się treściowo z nazwiskiem jednego lub kilku członków formacji – przysługiwać będzie ona tej osobie/ tym osobom.
  2. Jeśli chodzi o zespół utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z jego członków w sposób oczywisty – to ta osoba będzie mogła posługiwać się nazwą grupy.

Pomimo że Marek Kościkiewicz był założycielem formacji, zgodnie z wyrokiem w sprawie De Mono, nie uznano go za osobę, której przysługuje wyłączne prawo do nazwy zespołu. Według Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Kościkiewicz nie był bowiem jednoznacznym liderem De Mono. Nie miał też oczywiście większych wkładów w jego funkcjonowanie niż pozostali artyści.

Znak towarowy De Mono

O prawie do nazwy zespołu pisaliśmy już w artykule: Zmiana składu zespołu – kto może dalej występować pod dotychczasową nazwą?

W przypadku sporu, prawo z rejestracji daje dużą przewagę stronie będącej właścicielem znaku towarowego. Istnieją bowiem dokumenty potwierdzające, komu przysługuje prawo do nazwy.

Logo i znak słowny De Mono przysługują aktualnie wytwórni Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o., która udzieliła składowi Andrzeja Krzywego zgody na używanie nazwy „De Mono” oraz słowno-graficznego znaku towarowego „De Mono” w celu prowadzenia działalności muzycznej – w tym koncertowej i w celu dokonywania nagrań i ich rozpowszechniania.

 

 

Agnieszka Gębala

Recommended Posts

Napisz komentarz

Translate »