Spadek po artyście – co z domem Ewy Demarczyk i Pawła Rynkiewicza po odejściu wokalistki?

W sierpniu 2020 roku musieliśmy pożegnać jedną z wielkich gwiazd polskiej sceny – Ewę Demarczyk. Teraz media donoszą o skomplikowanej sytuacji dotyczącej spadku po artystce. Na czym polega problem?

Jak dochodzi do dziedziczenia majątku?

Spadek po artyście działa w znacznej mierze według tych samych zasad, co w przypadku każdego innego człowieka. Wyjątki dotyczą przede wszystkim wchodzących w skład spadku dzieł i praw do nich. Zasady dziedziczenia pozostają jednak niezmienne w odniesieniu do pozostałych składników spadku. Jak dochodzi do dziedziczenia majątku? Wyróżniamy dwa sposoby dziedziczenia:

  • testamentowe – czyli w oparciu o zapis ostatniej woli zmarłego
  • ustawowe – w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Prawidłowo sporządzony testament ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy. One znajdą zastosowanie dopiero wtedy, gdy jakaś część majątku zostanie pominięta przez spadkodawcę, testament będzie naruszał prawa spadkodawców, lub gdy po prostu nie zostanie sporządzony. 

Spadek po Demarczyk – komu przypadnie?

Ewa Demarczyk nie sporządziła testamentu, w związku z czym dziedziczenie jej majątku odbywa się w trybie ustawowym. Zgodnie z prawem, spadek należy się w pierwszej kolejności małżonkowi i dzieciom, a w dalszej kolejności najbliższym krewnym. Jednak Ewa Demarczyk i Paweł Rynkiewicz nigdy nie zawarli formalnego związku małżeńskiego. Z racji, że Rynkiewicz nie jest jej mężem, nie ma on na gruncie prawa spadkowego żadnych uprawnień do spadku po artystce. Te mógłby nabyć jedynie na mocy testamentu. Chociaż para nosiła się z zamiarem zawarcia ślubu, fakt ten nie ma niestety żadnego znaczenia w sprawie. Spadek po Demarczyk w całości przypadnie jej  siostrze – Lucynie. 

W związku z tym media podnoszą pytanie o sytuację Pawła Rynkiewicza. Czy partner Ewy będzie musiał opuścić ich wspólne mieszkanie? Nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale możliwe są dwa scenariusze. Który z nich ostatecznie stanie się rzeczywistością, zależy od stanu prawnego nieruchomości w Wieliczce. 

Paweł Rynkiewicz – czy zostanie w domu po Ewie?

To zależy, czy jest właścicielem tego domu. Niezależnie od tego jak ułożyło się dziedziczenie spadku po Demarczyk, Rynkiewicz pozostanie w domu, jeśli jest jego własnością. Zgodnie bowiem z tym co mówi partner Ewy, nieruchomość kupili wspólnie i dzielili prawa do niej po połowie. Podkreśla, że taki stan jest zapisany dodatkowo w księgach wieczystych, co jest mocnym argumentem. Przyjęte jest, że dane wpisane w księgach wieczystych odzwierciedlają rzeczywistość, a zaprzeczenie ich prawdziwości musi zostać udowodnione w odpowiednim postępowaniu. Jeżeli zaś księgi wieczyste mówią co innego, Rynkiewicz może próbować wykazać prawa do nieruchomości np. pokazując stosowne dowody, że poniósł połowę kosztów jej zakupu. Jeżeli partner Ewy rzeczywiście dysponuje prawami do połowy nieruchomości, to w skład spadku po Demarczyk wejdzie tylko druga połowa nieruchomości. Rozwiązanie takie z pewnością nie będzie idealnym wyjściem dla spadkobierczyni, możemy więc spodziewać się, że podejmie kroki prawne w celu wyjaśnienia statusu nieruchomości – najlepiej na swoją korzyść. Jeżeli wskutek wszczętych postępowań wyjdzie, że właścicielką całej nieruchomości była Ewa Demarczyk, Paweł Rynkiewicz nie będzie miał do niej żadnych praw.

Uregulowanie kwestii spadkowych

Na ten moment nie ma widoków na włączenie bliskich osób znajdujących się w związkach nieformalnych do porządku dziedziczenia. Bez testamentu osoby takie są wykluczone z podziału spadku. Nie dowiemy się, czy taka sytuacja, jaką mamy obecnie ze spadkiem po Demarczyk była przez parę zamierzona, czy nie. Jej skutki budzą kontrowersje i rezultat jest niepewny.

Taka niepewność nie jest niczym korzystnym, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a szczególnie w branży muzycznej. Warto mieć wiedzę o tym jak zadbać o przyszły los swojej twórczości i co zrobić z odziedziczonymi utworami. Wiedzę tą nabędziesz dzięki lekturze naszych artykułów o dziedziczeniu po twórcy, którą otwiera artykuł Prawa spadkobiercy po śmierci twórcy – Musicodex – prawnicy od muzyki

Więcej na temat kim była Ewa Demarczyk przeczytasz tutaj: Ewa Demarczyk – Życie i twórczość | Artysta | Culture.pl

Jerzy Lisiak

Recommended Posts

Napisz komentarz

Translate »