Nicole Scherzinger pozwana przez założycielkę The Pussycat Dolls

 w Aktualnie w mediach, Bez kategorii, Strona główna

Z powodu pandemii, zaplanowana na 2019 rok trasa The Pussycat Dolls uległa przesunięciu. Teraz, gdy wyznaczono nowe daty występów, leaderka grupy stawia kolejne warunki, a powrót The Pussycat Dolls do koncertowania stoi pod znakiem zapytania. W odpowiedzi, założycielka zespołu złożyła pozew przeciwko Nicole Scherzinger, oskarżając ją o wymuszenie. Co doprowadziło do sporu i w jaki sposób można unikać podobnych problemów?

Robin Antin, choreografka, managerka i założycielka The Pussycat Dolls pozywa Nicole Scherzinger, oskarżając ją o próbę wymuszenia renegocjacji umów dotyczących zbliżającej się trasy. Antin twierdzi, że piosenkarka żąda zwiększenia przysługującego jej udziału w zyskach z działalności The Pussycat Dolls z wcześniej uzgodnionych 49 na 75 procent oraz przyznania pełnej kontroli artystycznej nad grupą. W przypadku odmowy spełnienia nowych warunków artystki, powrót The Pussycat Dolls będzie musiał odbyć się bez Scherzinger. Sprawę zaognia fakt, że organizator koncertów – Live Nation już domaga się zwrotu 600 tysięcy dolarów, które zainwestowane zostały w cale przedsięwzięcie.
O tym, w jaki sposób zapobiegać sporom z managerem przeczytasz w artykule Spór między zespołem a managerem

Umowa koncertowa

Porozumienie z Live Nation nie przybrało formy umowy koncertowej. Nie zostały w nim bowiem ustalone wszystkie warunki współpracy – w prawie amerykańskim umowę tego typu nazywa się „Memorandum of Understanding”. Korzystnym dla Antin rozwiązaniem byłoby doprowadzenie zawczasu do podpisania finalnej umowy koncertowej przez członkinie zespołu. Gdyby managerce udało się zabezpieczyć swoje interesy prawnie wiążącą umową zanim doszło do konfliktu, być może całkowicie uniknęłaby sporu sądowego.

Prawidłowo sporządzona (finalna) umowa koncertowa powinna regulować warunki występu artystów i chronić organizatora na wypadek sytuacji kryzysowych, na przykład nieprzybycia artysty na koncert. W umowach często stosowane są również instrumenty takie jak zadatek lub zaliczka. Ustalenia z Live Nation nie miały mocy typowej umowy, jednak zgodnie z opublikowanymi dokumentami załączonymi do pozwu, organizator na mocy porozumienia wypłacił zaliczkę w kwocie 600 tysięcy dolarów – jako warunek dojścia przyszłej umowy do skutku podając udział Nicole Scherzinger w trasie. Jeśli leaderka zespołu rzeczywiście nie planuje pojawić się na koncertach, Live Nation ma prawo żądać zwrotu zainwestowanych pieniędzy.

Kto będzie zobowiązany do zwrócenia pieniędzy Live Nation?

Skoro The Pussycat Dolls powstało z inicjatywy managerki, najprawdopodobniej to ona podpisuje wszelkie umowy w imieniu zespołu. Jest to typowe rozwiązanie dla popularnych artystów – zawieranie umów koncertowych czy marketingowych reklamowych zajmuje dużo czasu i energii, więc zadania te są przydzielane profesjonalistom.

Manager może podpisać umowę występując w jednej z dwóch ról – Robin Antin mogła zatem:

1. być stroną takiej umowy, zobowiązując się wobec organizatorów, że The Pussycat Dolls pojawią się na wszystkich występach. W tej konfiguracji to Antin odpowiadałaby finansowo wobec Live Nation w przypadku, gdyby trasa koncertowa się nie odbyła,
2. podpisać ją jako pełnomocnik zespołu – pod umową znalazłby się podpis managerki, ale to członkinie The Pussycat Dolls odpowiadałyby za naruszenia umowy i to one byłyby zobowiązane do zwrotu pieniędzy organizatorom.
Z doniesień medialnych, – w tym z odpowiedzi Nicole Scherzinger na zarzuty, wynika, że to Robin Antin weszła w posiadanie zaliczkidatku wpłaconejgo przez Live Nation – to ona będzie zatem odpowiedzialna za zwrot wspomnianych 600 tysięcy dolarów.

Więcej przeczytasz w artykule: Z kim podpisać umowę o koncert?

Umowa z managerem

Manager powinien zabezpieczyć się przed sytuacjami, w których ponosi odpowiedzialność finansową za prowadzące do szkody zachowanie swoich artystów. Tego rodzaju postanowienia należy zawrzeć w umowie managerskiej, łączącej podopiecznych z osobą ich reprezentującą. W przypadku braku odpowiednich postanowień umownych, wprost przenoszących odpowiedzialność finansową na członkinie zespołu za negatywne konsekwencje powstałe z ich winy, pomysłodawczyni powrotu The Pussycat Dolls będzie zmuszona udowodnić w procesie, że przysługuje jej odszkodowanie od pozwanej Nicole Scherzinger. Odpowiednio sporządzona umowa skrupulatnie wymieniałaby rodzaj sytuacji, w których to artysta godzi się ponieść koszty za spowodowane przez siebie straty, ułatwiając dowodzenie racji Antin w sądzie, a być może nawet doprowadzając do ugodowego zakończenia sprawy.

 

Agnieszka Gębala

 

Recommended Posts

Napisz komentarz

Translate »